14 de setembre de 2019

与謝蕪村 - 93
Yosa Buson (1716-1784)
秋 TARDOR市人の物うちかたる露の中
Ichibito no mono uchitaru tsuyu no naka.

La gent del mercat
enmig de la rosada
la xerrameca.


身にしむや横川のきぬをすます時
Mi ni shimu ya yokawa no kinu wo sumasu toki.

Tinc el fred al cos
mentre al riu Yokawa
faig la bugada.


身にしむや亡妻の櫛を閨に踏
Mi ni shimu ya naki tsuma no kushi wo neya ni fumu.

Fred a la cambra
de la dona traspassada
petjo la pinta. (38)
- - - - - -
38 - El segon vers té vuit síl·labes.
o0o