21 de novembre de 2020

与謝蕪村 - 136 Yosa Buson (1716-1784) 冬 Hivern

うづみ火や終には煮る鍋のもの En cendra viva Finalment la tupina Arrenca el bull. 炭うりに鏡見せたる女かな A qui ven carbó Que es miri al mirall Li fa la dona. (63) 裙に置て心に遠き火桶かな Ben posat als meus peus Però ben lluny del meu cor Hi ha el braser. (64) - - - - - - 63 - Referència a Fuyu no hi (冬の日), obra de Bashô. 64 - El primer vers té sis síl·labes.