15 de febrer de 2008

OGURA HYAKUNIN ISSHU 小倉百人一首 -45-


あひみての後のこころにくらぶれば昔はものを思はざりけり [43]
ai mite no-nochi no kokoro ni-kurabureba-mukashi wa mono wo-omowazari keri

He vist el meu amor. Si comparo els meus sentiments d´ara, abans no havia estimat ningú.


Nota : Seleccionat del Shûishû sota el tòpic : Tema desconegut, però en l´esborrany anterior d´aquest mateix recull la nota diu que es tracta d´un poema enviat al matí següent després de visitar una dama.

És un convencionalisme que podríem qualificar d´imprescindible aquell temps.


Shûishû no. 710. Amor. 拾遺集 / /.


Autor : Chûnagon Atsutada / El conseller Atsutada (権中納言敦忠, 906-943).

Era Fujiwara no Atsutada (藤原敦忠). També conegut sota els noms de : Hon-In-Chûnagon (本院中納言) i Biwa Chûnagon (琵琶中納言).

Poeta molt famós per la seva tècnica.

És un dels “Trenta-sis Poetes Immortals”.