13 de juny de 2008

OGURA HYAKUNIN ISSHU 小倉百人一首 -62-


大江山いく野の道の遠ければまだふみも見ず天の橋立 [60]

Ôe yama-ikuno no michi no-tô kereba-mada fumi mo mizu-ama no hashidate

Per la muntanya d´Ôe lluny és el camí cap a Ikuno; encara no he creuat el Pont Celestial.


Nota : El Kin´yôshû aporta un comentari força extens :

和泉式部保昌にぐして丹後國に侍りけるころ都に歌合のありけるに小式部内侍歌よみにとられて侍りけるを中納言定頼つぼねのかたにまうできて、歌はいかゞせさせ給ふ、丹後へ人は遣はしけむや、使はまうでこずや、いかに心もとなくおぼすらむなどたはぶれて立ちけるをひきとゞめてよめる

Quan Izumi Shikibu (la mare de l'autora del poema) era a la província de Tango, acompanyant Yasumasa (el seu segon marit), es va celebrar un concurs de poesia a la capital. Koshikibu va ser convidada a participar-hi. El Conseller Sadayori va anar a la seva cambra i va fer broma dient-li que què pensava fer amb el poema que havia d´escriure. “Ja has enviat algú a Tango? Si no ha tornat encara tindràs problemes....” (per poder presentar-lo al concurs tal com insinua arter Sadayori) i quan se n´anava ella el va fer esperar i va compondre el poema.


És molt destre l´ús de “ふみ” en el vers :まだふみも見ずque significa que encara no ha creuat (trepitjat) el Pont Celestial i al mateix temps que encara no ha rebut la carta que li hauria enviat la seva mare en resposta a la seva demanda d´un poema.


KIN´YÔSHÛ no. 550. Temes diversos. 金葉集 / 雑


Autor : Koshikibu no Naishi (小式部内侍, ¿ – 1025)

Filla d´Izumi Shikibu (和泉式部). Dama d´honor de l´emperadriu Shôshi.

Cal destacar el seu extraordinari talent poètic encara que es va fer córrer la brama que era la seva mare l´autora dels seus poemes, però va ser durant un concurs de poesia on va poder demostrar la seva capacitat ja que la seva mare era de viatge i tothom creia que no se´n sortiria i el seu poema va ser molt admirat (veure la nota esmentada anteriorment), llavors tenia només onze anys.

Va morir de part.