6 de novembre de 2010

KOKINSHÛ (古今集) -107-

年のはてによめる

Compost al cap d'any.

あらたまの年のをはりになるごとに雪もわが身もふりまさりつつ

あらたまのーとしのおわりにーなるごとにーゆきもわがみもーふりまさりつつ

Cada cop que es clou l'any la neu s'apila més sobre meu.

Poema no. 339

Autor : Aiwara no Motokata (在原もとかた, ?-¿)

Nebot d' Ariwara no Narihira (在原業平, 825-880) i fill adoptiu del Gran Conseller Fujiwara no Kunitsune (藤原くにつね, 827-908).

o0o