15 de febrer de 2014


YAMATO MONOGATARI (大和物語) 50

 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【五十】

かいせん山にのほりて

雲ならてこ高き峰にゐるものは憂世をそむく我身也けり

Kaisen quan pujà la muntanya (96) :

---Llevat dels núvols que s'alcen encimbellats enllà dels arbres només es ma persona fugint d'aquest món tan va. (97)

- - - - - -
96 – El text original posa “Kaisô” (かいそう), però es tracta de “Kaisen” (戒仙, ¿-?), que té diversos poemes en el Gozenwakashû (後撰和歌集). En aquell temps “う” també s'utilitzava per a “ん”.
97 . Poema no. 1806, llibre 19, del Shinshûiwakashû (新拾遺和歌集).
o0o