14 de març de 2015

KOKINSHÛ (古今集) -308-


思ふてふ 人の心の くまごとに 立ち隠れつつ 見るよしもがな

おもうちょうーひとのこころのーくまごとにーたちかくれつつーみるよしもがな

Si arrecerat per tots els racons del cor d'aquell que em diu que li sóc tan estimat i mirar-lo d'amagat!


Nota : Algunes edicions tenen un "kana" に extra al tercer vers : くまごとにに , la qual cosa fa que sigui de sis síl·labes, trencant així la mètrica del poema original, i no sembla que tingui cap significat específic.


Poema no. 1038

Autor : Anònim.

o0o