11 d’abril de 2015

KOKINSHÛ (古今集) -313-


いとこなりけるをとこによそへて人のいひければ

Quan es parlava de la relació de l'autora amb el seu cosí.


よそながら 我が身に糸の よると言へば ただいつはりに すぐばかりなり

よそながらーわがみにいとのーよるといえばーただいつわりにーすぐばかりなり

Deixen entendre que mon cosí com un fil se m'és agafat que la mentida passi pel forat de l'agulla.


Poema ple de dobles sentits:

- いと : “fil”

いと(こ) “cosí”.

よる : “tòrcer (fils)” i “enroscar” , “apropar-se”.

いつはり (pron. いつわり en composició amb alguns caràcters : “fals, mentida, falòrnia”.

はり : “agulla”.

すぐ : “enfilar” i “deixar passar”.


Poema no. 1054

Autor : Kuso ( 久曽, ¿-?)

Sense dades.

o0o