3 de març de 2018

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 146
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)

【百四十六】
亭子のみかととりかひのゐんにおはしましにけりれいのこと御あそひあり此わたりうかれめともあまたまいりてさふらふ中に声 もおもしろくよしあるものは侍りやとゝはせ給にうかれめはらの申やう大江のたまふちかむすめといふものなんめつらしうまいりて侍と申けれは見させ給ふにさ まかたちもきよけなりけれはあはれかり給てうへにめしあけ給そも/\まことかなととはせ給ふにとりかひといふたいを人々によませ給ひにけり仰給ふやう玉渕 はいとらうありて歌なとよくよみきこのとりかひといふたいをよくつかうまつりたらんにしたかひてまことの子とはおもほさんとおほせ給ひけりうけ給はりてす なはち
浅みとりかひある春にあひぬれは霞ならねとたちのほりけり
とよむときにみかとのゝしりあはれかり給て御しほたれ給ふ人々もよくゑひたるほとにてゑひなきいとになくすみかと御うちき ひとかさねはかま給ふありとある上達部みこたち四位五位これにものぬきてとらせさらんものは座よりたちねとのたまひけれはかたはしより上下みなかつけたれ はかつきあまりてふたまはかりつみてそをきたりけるかくてかへり給とて南院の七郎君といふ人有けりそれなむこのうかれめのすむあたりに家作りてすむと聞し めしてそれになんのたまひあつけらるかれか申さんことゐんにそうせよゐんよりたまはせむものもかの七郎君かりつかはさんすへてかれにわひしきめな見せそと 仰られけれはつねになんとふらひかへりみるに

L'emperador del Teiji era anat al palau de Torikai (265). Com era habitual s'hi organitzà un entreteniment.

-D'entre les nombroses cortesanes vingudes d'aquest indret, n'hi ha alguna amb una bona veu i bella aparença? - preguntà sa majestat.

Les cortesanes digueren :

-N'hi ha una dita la filla d'Ôe no Tamabuchi (266) que excepcionalment ha vingut.

L'emperador demanà de veure-la i com era esplèndida de forma i maneres en fou complagut. La cridà a son costat.

-Bé, és això cert? -

Li preguntà, i demanà a tothom de compondre sobre el tema de Torikai. L'emperador manifestà :

-Tamabuchi era un home de talent i excel.lia composant versos. Segons com composeu sobre el tema de Torikai considerarem si sou realment sa filla!

Ella s'hi adí i amatent composà :

Poder contemplar
la glauca primavera
d'aquest Torikai
tot i no essent boira
fins ací sóc alçada.

L'emperador, colpit d'admiració, esclatà en plors. Com tothom era ja ben ebri es vessaren llàgrimes d'embriaguesa.
L'emperador la distingí amb un conjunt de roba i una faldilla-pantaló. Quan a la gent de la cort, prínceps i oficials de quart i cinquè rang aplegats allà els hi ordenà :

-Qui no es desvesteixi d'alguna peça de roba per oferir-li-ho que surti!

De totes bandes, dels rangs superiors als inferiors, li'n oferiren. H'hi havia tanta de roba que ompliren dos espai entre les columnes!
Quan l'emperador era per tornar-se'n sabé que un home dit Kan-in no Shichirô (267) que era allà s'havia fet construir una casa prop d'on vivia aquella cortesana. Li demanà de tenir cura d'ella:

-Que se'm tingui informat del que faci. Mitjançà Shichirô li farem arribar presents des de palau. Vetlleu perquè no passi cap ànsia!

Això ordenà, i Shichirô la visità sovint i en vetllà.
- - - - - -

265 – Era un palau separat a Ôsaka, a la prefectura de Mishima.
266 - Ôe no Tamabuchi (大江玉淵, ?-?), fill d’Ôe no Otondo (大江音人, 811-877). Va ser governador de Tanba.
267 – Minamoto no Kiyohira (源清平, 877-945), 7è fill del príncep Koretada ( (是忠親王, 857-922).

o0o