26 de maig de 2010


Ise Monogatari” (伊勢物語)
-6-
六段

むかし、おとこありけり。女のえ得まじかりけるを、年を経てよばひわたりけるを、からうじて盗み出でて、いと暗きに来けり。芥川といふ河を率ていきければ、草の上にをきたりける露を、「かれは何ぞ」となんおとこに問ひける。ゆくさき多く夜もふけにければ、鬼ある所とも知らで、神さへいといみじう鳴り、雨もいたう降りければ、あばらなる蔵に、女をば奥にをし入れて、おとこ、弓胡_(ゆみやなぐひ)を負ひて戸口に居り、はや夜も明けなんと思つゝゐたりけるに、鬼はや一口に食ひてけり。「あなや」といひけれど、神鳴るさはぎにえ聞かざりけり。やうやう夜も明けゆくに、見れば、率て来し女もなし。足ずりをして泣けどもかひなし。

白玉かなにぞと人の問ひし時露とこたへて消えなましものを

これは、二条の后のいとこの女御の御もとに、仕うまつるやうにてゐたまへりけるを、かたちのいとめでたくおはしければ、盗みて負ひて出でたりけるを、御兄人堀河の大臣、太郎国経の大納言、まだ下らうにて内へまいりたまふに、いみじう泣く人あるを聞きつけて、とゞめてとりかへしたまうてけり。それを、かく鬼とはいふなりけり。まだいと若うて、后のたゞにおはしける時とや。Fou una vegada un home. Durant molt de temps festejà una dama però endebades, i finalment la raptà de fosca nit. Mentre la duia a coll-i-bé passaren per un rierol de nom Akuta (1). Tot veient la rosada sobre l'herba la dona li preguntà “Que és això?” (2). (Ell no contestà). Era lluny on anaren i cada cop era més fosc. Ressonaven els trons (3), la pluja era intensa i ficà la dona en una sitja abandonada sens saber que era indret d'ogres. L'home es posà a la porta, arc i buirac a l'esquena, tot pensant que es fes jorn ben aviat, però un ogre engolí la dona d'una glopada. Ella cridà però amb els trons no la sentí. A l'alba no veié la dona que havia dut allà. Pica de peus i plorà però debades, i composà :

“Que són perles blanques?” li preguntà i ell hauria d'haver respost “gotes de rosada” i haver-se fos. (4)

Sembla que això passà quan l'emperadriu Nijô (5) servia sa cosina (6). la concubina de l'emperador. Era de gran bellesa i aquell l'home la raptà, però els seus germans grans, el ministre Horikawa (7) i el conseller general Tarô Kunitsune (8), que encara no havien assolit els seus títols, sentiren de camí a palau un home plorant amargament, l'agafaren i recobraren llur germana. Ells eren els ogres de la història. Això fou quan l'emperadriu era molt jove i encara no de la noblesa.


- - - - - -

(1) Sembla que era més aviat una mena de canal per on fluïen les aigües residuals de palau. De fet “Akuta” (芥) significa “deixalles, escorrialles, etc.”.

(2) Per la construcció de la frase tots el estudis sobre l'obra coincideixen en que a continuació hi manca “ell no contestà”. Ho poso entre parèntesi.

(3) El text posa “kami” (神) “Déu”, però aquí té el significat de “tro, tronada”

(4) Poema d'Ariwara no Narihira. SKKS no. 851.

(5) Veure no. 4, nota 1.

(6) Era Akiko (明子, 829-899), també Akirakeiko, concubina de l'emperador Montoku (文徳天皇, 827-858), i filla del primer ministre Fujiwara no Yoshifusa (藤原良房, 804-872).

(7) Era Fujiwara no Tomotsune (藤原基経, 836-891), fill de Fujiwara no Nagara (藤原長良, ¿-?). Va ser adoptat pel seu oncle Fujiwara no Yoshifusa al no tenir hereu. Per tant era germà adoptiu d'Akiko i germà de Takaiko, que també va ser adoptada pel seu oncle.

(8) El gran conseller Tarô Kunitsune (たらうくにつねの大納言) era Fujiwara no Kunitsune (藤原国経, 828-908), germà petit de Tomotsune.

o0o