11 de juliol de 2008

OGURA HYAKUNIN ISSHU 小倉百人一首 -66-朝ぼらけ宇治の川霧たえだえにあらはれわたる瀬々の網代木 [64]

asaborake-Uji no kawagiri-taedae ni-araware wataru-seze no ajirogi

A trenc d´alba quan la boirina del riu Uji s´esvaeix, blanenca, de les aigües brollen les nanses dels pescadors.


Nota : 宇治にまかりて侍りける時よめる.

Compost quan el poeta s'estava a Uji.

SENZAISHÛ no. 420. Hivern. 千載集 /

Autor :Gon Chûnagon Sadayori/El conseller Sadayori (権中納言定頼 , 995-1045)

Era Fujiwara no Sadayori (藤原定頼). Fill de Kintô (poema nº 55).

Director d´Afers Militars i posteriorment Conseller.

A més de poeta va ser també un gran cal.lígraf.