4 de juny de 2010


Ise Monogatari” (伊勢物語)


- 13 -


十三段

昔、武蔵なるおとこ、京なる女のもとに、「聞ゆれば恥づかし、聞えねば苦し」と書きて、上書に ,「武蔵鐙」と書きてをこせてのち、をともせずなりにければ、京より女、

武蔵鐙さすがにかけて頼むには問はぬもつらし問ふもうるさし

とあるを見てなむ、堪へがたき心地しける。

問へばいふ問はねば恨む武蔵鐙かゝるおりにや人は死ぬらんUna vegada un home que s'estava a Musashi escriví a una dona de la capital ;
“M'avergonyeix dir-t'ho, i si no ho faig pateixo” (1) i damunt del sobre (2) escriví “Estreps de Musashi” (3). Després d'enviar-ho ja no es sabé res més d'ell. La dona de la capital composà :

Penjant dels estreps de Musashi en tu confio, si no m'escrius m'amoïno i si ho fas pateixo. (4)

Veient això l'home es trasbalsà molt i contestà :

Si escric dius que t'amoïnes, si no ho faig t'enutges, quin home no moriria en aital avinentesa?


- - - - - -

(1)Implica que l'home té una altra relació.
(2)上書に : Escriure sobre la part externa de la carta (adreça, remitent).
(3)(武蔵) 鐙 : estreps. Eren característics de la producció de Musashi i eren fabricats per coreans emigrats. Hi ha tot un joc de paraules : estar penjat, lligat.., i també significa “amoïnat”.
(4)さすが : malgrat tot”, però aquí es relaciona amb “さすがね (刺鉄)” : sivella de l'estrep.o0o